Atmos splyňovacie kotly na uhlie a drevo

Cenník

Stiahnite si náš cenník (128 kB)

Konštrukcia

Kotol je tvorený dvoma nad sebou posadenými komorami, vrchná časť slúži ako zásobník paliva, spodná ako spaľovacia komora a popolník. Medzi nimi je umiestnený nový, patentom chránený otočný rošt, ktorý umožňuje dokonalé splyňovanie uhlia a dreva, jednotlivo, alebo obe palivá dohromady.

Výhody

 • možnosť spaľovať uhlie a drevo samostatne alebo dohromady
 • primárny a sekundárny vzduch je predhrievaný na vysokú teplotu, čím je zaručená vysoká životnosť a účinnosť
 • otočná roštová mechanika — jednoduché odstraňovanie popola
 • odťahový ventilátor, čo zaručuje, že pri nakladaní neunikajú spaliny do priestoru
 • jednoduchá obsluha a čistenie
 • veľký zásobník paliva
 • veľký keramický spaľovací a popolníkový priestor
 • kotol je bez trúbkovnice, čo zaručuje, že kotol má stály výkon a čistenie je bezproblémové
 • malé rozmery a nizka hmotnosť
 • vysoká kvalita

Splyňovacie kotly na hnedé uhlie a drevo

Inštalácia

Kotly ATMOS musia byť zapojené s LADDOMATOM 21 alebo termoregulačným ventilom pre docielenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla 65C°. Výstupná teplota kotla musí byť trvale udržiavaná v rozsahu 80 - 90 °C. Všetky kotly sú dodávané v základnom prevedení s chladiacou smyčkou proti pretopeniu. Doporučujeme inštalovať kotly s akumulačnými nádržami, ktoré nám znížia spotrebu paliva a zvýšia komfort vykurovania.

Regulácia kotlov

Elektromechanická — reguláciu výkonu prevádzame záklopkou ovládanou regulátorom ťahu, typ FR 124, ktorý automaticky podľa nastavenej výstupnej teploty vody (80-90 °C) otvára či zatvára vzduchovú klapku. Nastaveniu regulátora výkonu je nutné venovať zvýšenú pozornosť, pretože regulátor okrem regulácie výkonu plní ďaľšiu dôležitú funkciu, že zaisťuje kotol proti prehriatiu. Kotol je ďalej vybavený regulačným termostatom umiestneným na panely kotla, ktorý ovláda ventilátor podľa nastavenej výstupnej teploty (80-85 °C). Na regulačnom termostate by mala byť nastavená teplota o 5 °C nižšia než na regulátore ťahu FR 124.

Od roku 2002 sú kotly naviac vybavené spalinovým termostatom, ktoré slúžia k vypnutiu odťahového ventilátora po dohorení paliva. Kotly pracujú na znížený výkon do 70% menovitého výkonu i bez ventilátora.

O dreve

Doporučujeme spaľovať drevo čo najsuchšie. Maximálny výkon a dlhú životnosť kotla zaistíte ak budete spaľovať drevo minimálne 2 roky odležané. Úžitkový energetický objem v dreve klesá veľmi výrazne s obsahom vody v dreve. Pri dodržaní zásad o prevádzke kotla a použití predpísaného paliva stačí prikladať 2–3 krát denne, pričom odstraňovať popol je potrebné po 3 až 5 dňoch.

Legenda k nákresu kotlov

 1. Teleso kotla
 2. Plniace dvierka
 3. Popolové dvierka
 4. Ventilátor – tlakový (S)
 5. Žiaruvzdorná žiarovka – zadná kocka
 6. Ovládací panel
 7. Bezpečnostný termostat
 8. Regulačná záklopka
 9. Rošt
 10. Žiaruvzdorná žiarovka – guľový priestor
 11. Roštová trubka
 12. Žiaruvzdorná žiarovka – polmesiac
 13. Zahrievacia záklopka
 14. Žiaruvzdorná tvarovka – zadné čelo guľ. priestoru
 1. Čistiace veko
 2. Roštovacia páka
 3. Ťahadlo zahrievacej záklopky
 4. Teplomer
 5. Clona spaľovacej komory – predná
 6. Vypínač
 7. Regulátor výkonu – Honeywell FR 124
 8. Žiaruvzdorná tvarovka – predná kocka
 9. Regulačný termostat ventilátora
 10. Výplň dvierok – Sibral
 11. Tesnenie dvierok – šnúra 18x18
 12. Spalinový termostat
 13. Chladiaca slučka proti prehriatiu

Technické údaje

ABCDEFGHCHIJ
C 18S1180770590872152702009302201906/4"
C 20S142077059011181527020011652201906/4"
C 30S142087059011181527020011652201906/4"
C 40S142097059011181527020011652201902"
C 50S1420112059011181527010211772202202"
 C 18SC 20SC 30SC 40SC 50S
Rozsah výkonu (kW)14 – 2017 – 2522 – 3228 – 4035 – 48
Predp. ťah komína (Pa)2225252828
Hmotnosť kotla (kg)298344394430504
Objem vody (l)4564647795
Obsah násypky (dm3)66100125150150
Elektrický príkon (W)5050505050
Pripojovacie napätie (V/Hz)230/50230/50230/50230/50230/50
Predpísané palivoHnedé uhlie orech 1 o výhrevnosti 17-20 MJ/kg.
Suché drevo o výhrevnosti 5-18 MJ/kg, priemer 70-100 mm, 12-20% vlhkosti.
Max. dĺžka dreva (mm)330330430530530
Minimálna teplota vratnej vody pri prevádzke65 °C65 °C65 °C65 °C65 °C
Účinnosť v celom rozsahu výkonu81 – 85%81 – 84%81 – 84%86 – 87%86 – 87%
Trieda kotle33333

Doporučené zapojenie kotlov Atmos