Atmos splyňovacie kotly na drevo

Cenník

Stiahnite si náš cenník (228 kB)

Konštrukcia

Kotol je tvorený dvoma nad sebou položenými komorami, kde vrchná časť slúži ako zásobník paliva, spodná ako spaľovacia komora a popoľník. Medzi nimi je umiestnená splyňovacia tryska, ktorá umožnuje dokonalé splyňovanie a vyhorenie paliva.

Výhody

 • odťahový spalinový ventilátor spôsobuje, že pri nakladaní do kotla neunikajú spaliny do priestoru
 • veľký zásobník paliva - prikladáme 2 - 3x denne
 • kotol je bez trúbkovnice, čo zaručuje, že kotol má stály výkon a čistenie je bezproblémové
 • primárny i sekundárny vzduch je predhrievaný na vysokú teplotu, čím sa dosahuje vysoká účinnosť kotla
 • nakladanie do kotla je vďaka odťahovému vetilátoru bezproblémové
 • malé rozmery a nízka hmotnosť
 • vysoká kvalita
 • atraktívna cena
 • prítažlivé ceny náhradných dielov
 • jednoduchá obsluha a vynikajúce parametre

O dreve

Doporučujeme spaľovať drevo čo najsuchšie. Maximálny výkon a dlhú životnosť kotla zaistíte ak budete spaľovať drevo minimálne 2 roky odležané. Úžitkový energetický objem v dreve klesá veľmi výrazne s obsahom vody v dreve. Pri dodržaní zásad o prevádzke kotla a použití predpísaného paliva stačí prikladať 2–3 krát denne, pričom odstraňovať popol je potrebné po 3 až 5 dňoch.

Životné prostredie

Obrátené spaľovanie, predhriaty spaľovací vzduch a keramický spaľovací priestor umožňujú prakticky dokonalé spaľovanie s minimom škodlivých exhalátov. Kotly spĺňajú limity pre udelenie známky ekologicky šetrný výrobok smernice MŽP ČR. Kotly sú podľa ČSN EN 303-5 zaradené do triedy 3.

Legenda k nákresu kotlov

 1. Teleso kotla
 2. Dvierka plniace
 3. Dvierka popolníkové
 4. Ventilátor odťahový(S)
 5. Žiaruvzdorná tvarovka - tryska
 6. Ovládací panel
 7. Bezpečnostný termostat
 8. Regulačná záklopka
 9. Žiaruvzdorná tvarovka - pri type GS - bok ohniska
 10. Žiaruvzdorná tvarovka - pri type GS- guľový priestor L+P
 11. Tesnenie - trysky
 12. Žiaruvzdorná tvarovka - polmesiac
 13. Rozkurovacia záklopka
 1. Žiaruvzdorná tvarovka - pri type GS - zadné čelo guľ. priestoru
 2. Veko čistiace
 3. Clona
 4. Tiahlo rozkurovacej záklopky
 5. Teplomer
 6. Clona ohniska
 7. Vypínač
 8. Regulátor výkonu - Honeywell FR124
 9. Chladiacia špirála
 10. Termostat ventilátora
 11. Výplň dvierok - Sibral
 12. Tesnenie dvierok - šňúra 18x18
 13. Spalinový termostat

Technické údaje

RozmeryDC 15EDC 18SDC 22SDC 25SDC 32SDC 20GSDC 25GSDC 32GSDC 40GSDC 40SXDC 50SDC 70SDC 75SE
A1120112011201120120012001200120013501200120013201420
B690770970970970770970970970970117011701470
C590590590590670670670670670670670670770
D690872872872946946946946109294694610501153
E152152152152152152152152152152152160180
F65656565757575757575759070
G200200200200180180180180180180180325180
H930930930930100010001000100011371000100012301100
CH220220220220255255255255255255255-305
I190190190190240240240240240240240240290
J6/4"6/4"6/4"6/4"6/4"6/4"6/4"6/4"2"6/4"2"2"2"
 DC 15EDC 18SDC 22SDC 25SDC 32SDC 20GSDC 25GSDC 32GSDC 40GSDC 40SXDC 50SDC 80, DC 70SDC 75SE
Rozsah výkonu (kW)14,914-2015-2217-2525-3514-2017-2522-3228-4028-4035-4849-7050-75
Predp. ťah komína (Pa)18202323252023252525253030
Hmotnosť kotla (kg)285273303306345350408415453353407487700
Objem vody (l)454558588064808090808993190
Obsah násypky (dm3)656610010014087130130170140180180345
Max. dĺžka dreva (mm)3303305305305303305305305305307307301000
Spotr. na vykur. sez. (plnometer)15182225321725324040507064
Predpísané palivoSuché drevo s výhrevnosťou 15 - 18 MJ/kg, priemer 70 - 150 mm, 12 - 20% vlhkosti
Minimálna teplota vratnej vody65 °C
Účinnosť v celom rozsahu výkonu81 - 87 %
Trieda kotla3

Doporučené zapojenie kotlov Atmos

Pozor!

Typ kotla DC 15E nie je vybavený ventilátorom. Typ DC 70S a DC 100 je vybavený jedine tlakovým ventilátorom.