Atmos splyňovacie kotly na drevené brikety a drevo

K vykurovaniu je možné použiť akékoľvek suché drevo, najmä drevené polená, štiepky do max. dĺžky 330 mm a kvalitné drevené brikety o priemere 75-100 mm a dĺžke 200 až 300 mm. Je možné použiť drevo i o vačšom priemere vo forme guľatiny, zníži sa tým menovitý výkon, ale predĺži sa doba horenia. Kotol nie je určený na spaľovanie hnedého a čierneho uhlia, pilín a drobného drevného odpadu. Ako náhradné palivo pre prípad núdze je možné použiť uhoľné brikety. Kotly svojou mohutnou násypkou umožňujú vkladanie celých balíkov brikiet a veľkých drevených guľatín.

Cenník

Stiahnite si náš cenník (42 kB)

Kotol DC 14 R

 • kotol bez sacieho ventilátora
 • predpísané palivo — KUSOVÉ DREVO
 • náhradné palivo — DREVENÉ BRIKETY

Kotly DC 24 RS a DC 30 RS

 • kotly vybavené sacím ventilátorom
 • predpísané palivo — DREVENÉ BRIKETY ø75-100 mm, dĺžka 200-300 mm
 • náhradné palivo — KUSOVÉ DREVO

Výhody

 • špeciálny kotol na splyňovanie drevených brikiet
 • kúreniská s otočným liatinovým roštom s prívodom predhriateho sekundárneho vzduchu — dobré spaľovanie už od zakúrenia a rýchle dosiahnutie výkonu kotla
 • usporiadanie predstavuje nový spôsob splyňovania drevených brikiet — rošt vsadený do keramickej komôrky
 • jednoduché čistenie kúreniska počas prevádzky — jednoduché odstraňovanie popola zo spodného guľového priestoru, zadného dymovodu
 • vysoká účinnosť až 90 %
 • moderný design a atraktívna cena

Rozmery

 DC 14 RDC 24 RSDC 30 RS
A119812791279
B694762842
C672678678
D691949722
E152152152
F656969
G208184184
H93310051005
CH212256256
I212256256
J6/4”6/4”6/4”

Technické údaje

    DC 14 R DC 24 RS DC 30 RS
VÝKON KOTLA kW 14,9 26 32
PREDP. ŤAH KOMÍNA Pa 18 22 24
HMOTNOSŤ KOTLA kg 294 331 365
OBSAH NÁSYPKY dm3 65 93 93
PREDPÍSANÉ PALIVO   hasábfa fabrikett fabrikett
NÁHRADNÉ PALIVO   fabrikett hasábfa hasábfa
MAX. DĹŽKA DREVA mm 330 330 330
OBJEM VODY l 45 58 65
MINIMÁLNA TEPLOTA VRATNEJ VODY   65 °C
ÚČINNOSŤ % 82,1 86,6 90,7
CO (drevo, drevené brikety/drevo) mg/m3 3195 461 / 451 134 / 960
PRACH (drevo, drevené brikety/drevo) mg/m3 35 15 / 6 14 / 15
TRIEDA KOTLA PODĽA ČSN EN 303-5   3 3 3

Doporučené zapojenie kotlov Atmos