Kotol na spaľovanie peliet a uhlia EKO-KARBON

Kotly EKO-KARBON sú vysokoefektívne a ekologické výhrevné zariadenia, v ktorých prebieha proces spaľovania bez dymu a emisie škodlivých spalín sú niekoľkonásobne nižšie ako je prípustná norma.

Kotly EKO-KARBON sú určené na vykurovanie obytných budov, obchodov, obchodných stredísk, pracovní, hospodárskych budov, roľníckych hospodárstiev, garáží, atď. ako aj na ohrievanie teplej úžitkovej vody.

Výmenník tepla EKO-KARBON má konštrukciu zváranú z atestovaných oceľových plechov. Časti kotla, ktoré sú obzvlášť vystavené pôsobeniu vysokej teploty sú vyrobené z liatiny so špeciálnym vhodným zložením.

Kotly EKO-KARBON sú vyrábané v závislosti od potrieb zákazníka so zásobníkom paliva z ľavej alebo z pravej strany výmenníka.

Obsluha kotla sa vzťahuje na periodické napĺňanie zásobníka uhlím alebo peletami a vyberanie popola aj týždeň bez vyhasnutia v kotle.

Kotly EKO-KARBON môžu byť vybavené dodatočným roštovým ohniskom, ktoré môže byť použité napr. v havarijných situáciách zapríčinených nedostatkom elektrického prúdu počas dlhšieho času alebo pri poruche slimákového podávača.

Kotol EKO-KARBON je určený na použitie vo vodných inštaláciách centrálneho ohrievania v otvorenom systéme zabezpečeného v súlade s STN EN 12828:2003 S.

Cenník

Stiahnite si náš cenník (57 kB)

Prednosti

  • veľmi lacný zdroj tepla
  • ekologické spaľovanie
  • automatická práca
  • jednoduchá a rýchla obsluha
  • napĺňanie zásobníka uhlím - peletami a vyberanie popola aj týždeň bez vyhasnutia v kotle
  • plynulá regulácia sily
  • vysoká efektivita
  • ekologické kotly na spaľovanie uhlia a peliet

Technické parametre

Typ kotla EKO-KARBON ÚSPOR - AUTOMAT
20 25 35 50 75 105 150
Tepelný výkon (kW) 18 25 35 50 75 105 150
Účinnosť 82,4 - 88,7 %
Palivo Kamenné uhlie typu 31,2 druh orech 5-25 mm
Maximálna teplota vody 95 °C
Maximálny prevádzkový tlak 0,2 MPa
Rozmery (cm) 90x110x93 105x110x93 120x110x110 120x130x110 135x150x120 140x170x130 170x180x180
Objem zásobníka uhlia (liter) 200 200 200 250 450 450 500
Objem vody kotla 55 65 75 90 110 185 220
Hmotnosť kotla (kg) 250 360 450 550 650 930 1080
Priemer prívodu (mm) 150 150 150 150 200 200 300x200
Potrebný komínový ťah (Pa) 20 20 25 25 25 25 25

Záruka

Výmenník, retortový rošt, slimák, motoreduktor, ventilátor a riadiaca jednotka — 24 mesiacov.

Podávač

Charakteristická črta kotlov EKO-KARBON je retortový rošt, v ktorom sa spaľuje presne toľko peliet a uhlia, koľko je potrebné na dosiahnutie teploty nastavenej užívateľom na riadiacej jednotke. Uhlie a pelety sú z tesne uzatvoreného zásobníka privádzané do ohniska pomocou slimákového podávača. Vzduch potrebný na spaľovanie je tlačený cez prefukovací ventilátor do sústavy nasávačov v ohnisku. Spaľovanie splodín nastáva v oblasti liatinového usmerňovača spalín.